top of page
Ready Set Green Ekologisk Hållbarhet för Film och TV
Hem
pampas gräs

EKOLOGISK HÅLLBARHET FÖR FILM OCH TV-PRODUKTION

METOD
METOD
READY

FÖRBEREDELSE & PLANERING FÖR EN HÅLLBAR PRODUKTION  

MÅLBILD

UTBILDNING

SKRÄDDARSYDD PLAN

SET

INSPELNINGEN GENOMFÖRS ENLIGT PLAN PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

HANDLEDNING

PRAKTISKA LÖSNINGAR

UTRUSTNING

GREEN

RESULTATET AV ER HÅLLBARA PRODUKTION  PRESENTERAS

CO2 BERÄKNING

ANALYS

RAPPORT

Reflektion i en damm

Om READY SET GREEN.

Konceptet Ready Set Green är utvecklat för att hjälpa produktionsbolag och beställare inom film och TV att ställa om verksamheten till mer ekologiskt hållbara produktioner.

Med hjälp av tydlig struktur, konkreta åtgärder och fokus på skräddarsydda l
ösningar och mätbara resultat guidas ni mot målet att minska produktionens klimatavtryck. Upplägget anpassas till varje unikt projekt och behov.

Vi erbjuder också utbildningar och föreläsningar och deltar gärna i forum, debatter och diskussioner för att driva branschen i rätt riktning.​

Strategierna i konceptet Ready Set Green baseras på vetenskap och forskning och vi arbetar alltid mot FN's globala mål i Agenda 2030.

Ready Set Green är en del av företaget Nybeson Solution
s AB. Sedan 2022 har företaget arbetat med ekologisk hållbarhet inom film och TV. Vi har hjälpt stora och små produktioner att ställa om vilket resulterat i kraftigt minskade CO2 utsläpp. Inom företaget finns gedigen utbildning, kunskap och erfarenhet av både hållbarhetsarbete och film/TV-produktion.

Vinter sjö
Hållbarhetskoordinator Hanna Nybeson

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Hanna Nybeson

Hållbarhetsrådgivare

Kontakt
bottom of page